Astroloji ve Doğum Haritası

Ayın Evreleri

Ay Gezegeninin Astrolojik Etkileri

Ay gezegeni; astrolojide Yengeç burcunun ve 4. Evin doğal yöneticisidir. Bilinçaltımız, ihtiyaçlarımız, duygu dünyamız, annemiz ve vücut sıvılarımız bu uydu tarafından yönetilir. Yengeç burcunun geçmişi temsil etmesi gibi bu gezegen de geçmişten getirdiklerimizi, karmik / bilinçsiz davranış modellerimiz ve duygusal bağlanma şekillerimizi temsil eder. Bizi ne şekilde etkilediğini öğrenmek için natal haritadaki Ay’ın yerleşimlerine bakmak gerekir. 

Detaylı astroloji analizinizi öğrenmek için tıklayın: Doğum haritası analizi

(Sadece doğum anınızdaki ay fazını hesaplamak için arama motorunuza “ay evresi hesaplama” yazıp ilgili kaynaklara ulaşabilirsiniz.)


Zodyak sisteminin iki önemli ışığından biri olan Ay, gecenin aydınlık yüzüdür. Güneş’ten aldığı ışıkla geceyi aydınlatır. Bu sebeple Güneş etken (eril), Ay edilgen (dişi) yapıdadır. 


AY BOŞLUKTA


Ay edilgen yapısı sebebiyle kendini gösterebilmesi için başka bir gezegene ihtiyaç duyar. Bu sayede duygularımızı ve reflekslerimizi belirleyecektir. Ancak bazen Ay, Zodyak turu esnasında hiçbir gezegen ile açı kurmayabilir. Bu duruma “Ay Boşlukta” denir ve kişinin motivasyonunu azaltır. Bu yüzden önemli işlerin bu saatlere getirilmemesi gerekir.  Çünkü kişiler, Ay boşlukta iken ne hissettikleri bilemezler ve gerçek ihtiyaçlarını belirleyemezler.


AY’IN EVRELERİ


Güneş, bilinçli davranışlarımızı ifade ederken Ay bilinçdışı davranışlarımızdır. Yine de biri olmadan diğerini düşünemeyiz. Natal harita yorumlarken kişinin Güneş, Ay ve Yükselen burcunu bilmemiz kadar kişinin hangi Ay fazında doğduğunu bilmemiz de önemlidir. Çünkü kişinin dürtüsel eğilimlerini anlamakta mühim ipuçları verir. Ay’ın fazları ve natal haritasındaki faza göre kişiye kattıkları şu şekildedir:


-Yeniay Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 0 ile 44 derece ilerisindedir. Koç burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde atılganlık ve dürtülerine göre hareket etme ön plandadır. Erkek haritalarında sinirlilik hali ve ön planda olmayı sevme hali dikkat çeker. Kadın haritaları ise bu fazdaki Ay gibi daha sönük, naif ve arka planda kalacaktır. Yine de kadın veya erkek olsun bu fazda doğanlar bir işi başlatmaktan, insiyatif almaktan ve daha önce denenmemiş girişimlerde bulunmaktan çekinmezler. 


-Hilal Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 45 ile 89 derece ilerisindedir. Boğa burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde başlatmaktan çok uygulama ve sürdürme ön plandadır. Kişi değerinin farkındadır fakat geçmişte yaşamaya da meyillidir. Toplumun kriterleri yerine kendi kriterlerini oluşturur ve klasik aile düzeni ile çatışır. Değiştirmeye çalışır. İnatçılık ve garanticilik dikkat çeker. Sonuç odaklı insanlardır. Verimlilik önemlidir. 


-İlkdördün Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 90 ile 134 derece ilerisindedir. Yengeç ve Aslan burcu enerjisine sahip bir faz olduğu için kişilerde mücadelecilik ön plandadır. Çünkü Ay ve Güneş arasındaki gergin açı, bilinçaltı ve bilinçüstünün çatıştığını gösterir. Kişi kaotik durumları hayatına çekecektir. Aile içinde kendini göstermek için büyük çabalar verecektir. Günlük programları yoğun olur. Güneş dünyaya baktığımız göz olduğundan ve bu fazda Ay ile Güneş’in birbirini görmemesinden kaynaklı olarak kişi görme bozuklukları yaşayabilir. 


-Büyüyen Ay (Kamberay, Şişkinay) Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 135 ile 179 derece ilerisindedir. Başak burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde analiz yeteneği gelişmiştir. Kişi kendini kolay analiz eder ve kişisel gelişimle ilgilenir. Sorumluluk almaktan çekinmez. Ellerine aldıkları işi iyi organize ederek insanlığa sunma çabasındadırlar. Kendilerini bir şeylere çok kolay adarlar. Fanatizm vardır. Holiganların haritalarında sıkça rastlanır. Yine bu fazda doğanların iftiraya uğradıkları sıkça gözlenmiştir.


-Dolunay Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 180 ile 224 derece ilerisindedir. Terazi burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde sen – ben dengesi kurmak önemlidir. Gökyüzünde Ay parladığından, bu enerji yoğunluğundan kadınlarda sinirlilik olurken, erkeklerde daha pasif bir enerji görülebilir. Bu fazda doğan kişiler yardım istemekten çekinirler. Her şeyi fazla idealize ederler, mükemmeliyetçi yapı vardır. Çok soru sorarlar. Duygularını söylemeden karşı tarafın anlamasını isterler. Anlaşılmazlarsa öfke ve alınma duyguları görülebilir. 


-Küçülen Ay Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 225 ile 269 derece ilerisindedir. Akrep ve Yay burcu doğasında bir faz olduğu için kişiler bilgiyi paylaşmaya meyillidirler. Bilginin derinine inme ve odaklanma ön plandadır. Kişi halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanı, pazarlamacı, psikolog, reklamcı olabilir. Paylaşmak mühim olduğundan kampanya yapmak gibi eylemlerde başarılı olurlar. 


-Sondördün Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 270 ile 314 derece ilerisindedir. Oğlak ve Kova burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde daha sorumluluk sahibi bir yapı vardır. Toplumun normlarıyla uyuşmazlar. Başkalarının düşüncelerini önemsemezler. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmezler. Kişi toplum içinde hem iyi hem kötü olarak bilinir. Bireysellik ve marjinallik öne çıkar. 


-Balsemik (Son Hilal, Küçülen Hilal) Fazı;

Bu fazda Ay, Güneş’in 315 ile 359 derece ilerisindedir. Balık burcu doğasında bir faz olduğu için kişilerde krizlerle dolu bir hayat görülebilir. Kişi sürekli aynı kısır döngülerden geçebilir. Bu hayata kabullenişi öğrenmek için gelmiştir. Yaşlılık döneminde yeniden doğmuş gibi yaşarlar. Öldükten sonra veya yaşlılık döneminde değerleri anlaşılır ve ünlenirler. 70’li yaşlara doğru küllerinden doğarlar. En meşhur eserini ölmek üzere iken gerçekleştiren sanatçıların haritalarında görülür. 

KAYIP AY :

Son olarak yeniaydan önceki 15 saat Ay gökyüzünde görünmez. Yeni bir işe başlamak ve sözleşme yapmak için uygun bir zaman değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir